Co máš zesť dnes, zes zutra, co máš udělať zutra, udělaj dnes

Velké Karlovice – Tímto krásným valašským příslovím se dozajista řídí ve Velkých Karlovicích – rozlehlé vesnici rozprostírající se v podmanivé krajině v podhůří Javorníků a Beskyd. Karlovice jsou místem nezaměnitelných zvyků, tradic a řady jedinečných památek lidové architektury. V okolí obce jsou dodnes na zachovalých pastvinách rozeseta menšími stádečka ovcí. Prastaré stromy po staletí tiše pozorují lidské osudy, radosti i starosti a četné kříže a kapličky svědčí o hodnotách a zbožnosti zdejšího lidu. Není divu, že jsou Velké Karlovice vyhledávanou a hojně navštěvovanou turistickou destinací a skvělým prostředím pro natáčení filmových a televizních štábů.

Karlovské muzeum

Život v tomto rázovitém koutu Valašska ilustruje také expozice Karlovského muzea. Obec ve spolupráci s muzeem a informačním střediskem svědomitě pečuje o zachování hmotné i duchovní kultury tohoto regionu a věnuje příkladnou péči obnově a preventivní údržbě jednotlivých památek lidové architektury.

Místo radosti a veselosti

Letos došlo i na objekt výrazné roubené stodoly stojící v zadní části areálu muzea. Na podiu před její štítovou stranou se uskutečňují setkání a řada kulturních a folklórních akcí, zejména pak Mezinárodní dětský folklórní festival. Pandemie covidu pořádání kulturních akcí na dlouhé měsíce utlumila, ale udržovací a preventivní práce pokračují dál. Na konci září 2021 provedl Krovservis plánované preventivní ošetření veškerých dřevěných konstrukcí tohoto hospodářského roubeného stavení proti působení dřevokazného hmyzu. Na jižní podélné straně, která je vystavena působení zdejších drsných povětrnostních podmínek, se objevily stopy nežádoucí činnosti tesaříka krovového. Ten ale nedostal šanci napáchat podstatné škody. Po provedení důsledné chemické ochrany může stodola dále sloužit svému účelu a jistě ji brzy rozezní radostný zpěv a tanec. V údržbě dřevěných staveb platí více než kdekoli jinde valašská moudrost: „co máš udělať zutra, udělaj dnes“.

Zobrazit
Ochrana dřeva srdeční záležitostí

Rakovčík, SK – K ochraně dřevěných konstrukcí je nezbytné přistupovat velmi citlivě a s otevřeným srdcem, ne pouze mechanicky a rozumově. Na první pohled by se mohlo zdát, že prvním a jediným cílem naší práce je ochrana majetku a zamezení nákladným opravám. Avšak ten, kdo má vnímavé srdce, cítí, že v této činnosti jde o mnohem víc. Chráníme hodnoty, obdivujeme a ctíme řemeslný fortel našich předků a vyprávíme příběhy staveb a lidí, kteří s nimi byli, jsou a budou spjati. Je na nás, abychom se učili poznávat, porozumět a chránit to, co si ochranu zaslouží, a ke stejnému přístupu vychovávali i další generace.

Součást krajiny a středobod životů

Krásným příkladem je obnova krovu chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky z 1. poloviny 19. století v Rakovčíku na východě Slovenska. Nenápadný jednolodní kostelík spravuje mladý řeckokatolický farář a hrstka věřících v malé vesničce, čítající půldruhého sta obyvatel, v regionu Horný Šariš s početnou rusínskou menšinou. O toto dědictvím otců svědomitě pečují jako o středobod svých životů. Sem se utíkají po generace pod ochranu Matky Boží. Snem Otce Marka je vrátit na své původní místo v minulosti odstraněný ikonostas, který tvoří klíčovou součást liturgického prostoru řeckokatolických a pravoslavných chrámů.

Klasicistní kostelík s dřevěnou věží je odnepaměti součástí zvlněné krajiny, v níž zdejší obyvatelé neměli nikdy na růžích ustláno. Živili se tvrdou manuální prací v zemědělství a chovem dobytka. Pohnuté momenty minulosti dodnes připomíná nedaleké Údolí smrti s rozesetými tanky jako mementem těžkých tankových bojů 2. světové války.

Krov pod křížovou palbou tesaříka

V Rakovčíku čas plynul dál. V prvních dekádách 21. století se však objevil další nepřítel, který vzal útokem dřevěné konstrukce zdejšího chrámu. Tesařík krovový se pustil do masivní destrukce krovu kostela. Chemické ošetření jeho řádění zastavilo a po provedení drobných tesařských oprav se život v tomto místě může znovu vrátit do poklidného tempa. Po dokončení prací zpoza mraků vysvitlo slunce, jež na fotografii vyčarovalo planoucí srdce jako na poděkování za záchranu sakrální stavby. Ochrana dřeva je zkrátka srdeční záležitostí.

Zobrazit
Co oči nevidí, to srdce nebolí

Kružlov, SK – Známé přísloví citoval s povzdechnutím duchovní správce při prohlídce krovu klasicistního řeckokatolického chrámu Panny Marie Ochránkyně v Kružlově, který je slovenskou národní kulturní památkou.

Začíná to úklidem

Konstrukce byla napadena dřevokazným hmyzem, a proto bylo při diagnostice navrženo chemické ošetření, jež degradaci zastaví a zabrání opětovnému napadení. Aby bylo ošetření účinné, byly nejprve mechanicky odstraněny zbytky kůry z jednotlivých prvků a požerová hmota šetrně vysátá průmyslovým vysavačem. Zvláštní zřetel byl při přípravách kladen na to, aby nedošlo k poškození stop po ručním tesařském opracování dřeva.

Po provedení příprav byla zvolená biocidní směs od společnosti Bochemie aplikována dvojím nánosem technologií vysokotlakého airless stříkání tak, aby byly důsledně ošetřeny všechny dřevěné prvky včetně kritických míst.

Co srdce nebolí, to bolí peněženku

Kostel příští rok slaví 200 let od svého vzniku. Bude to jistě pro obec o tisíci obyvatelích v okrese Bardějov důvod k oslavám. Tím spíš, že se podařilo včasným zásahem předejít velkým a finančně nákladným opravám krovu a zachránit tak historickou konstrukci v autentické podobě bez tesařských zásahů

Zobrazit
Dřevomorka zámeckou paní

Bystřice pod Hostýnem – Pod hrůzovládou dřevokazné houby dřevomorky domácí a jejich spojenců z řádu dřevokazného hmyzu trpěly donedávna dřevěné konstrukce východního křídla zámku v Bystřici.

Dřevomorka nezná slitování

V důsledku masivního zatékání srážkové vody se rozšířila dřevokazná houba v krovové konstrukci a stropních trámech spodních pater. Ve skrytosti roky neúnavně pracovala a nechávala za sebou spoušť a zkázu, která rychle zasáhla řadu dřevěných prvků a způsobila četné škody.

Sanační a preventivní opatření

Po provedení tesařských oprav, pokládce nové střešní krytiny a horkovzdušné sanaci nastoupil Krovservis, aby provedl preventivní chemické ošetření a zabránil opakovanému napadení dřevokazným hmyzem a opětovné degradaci dřeva. Veškeré přístupné prvky krovové konstrukce nad východním křídlem hlavní budovy zámku a stropů nad třetím nadzemním podlažím byly ošetřeny insekticidní přípravkem Bochemit Plus I. Ten je určen k profesionální likvidaci dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík apod.) ve všech jeho vývojových stádiích v napadeném dřevě a také k následné preventivní ochraně dřeva.

Blýská se na lepší časy

Opravy rozsáhlého barokně-klasicistního zámeckého komplexu, jímž se pyšní osmitisícové městečko na úpatí Hostýnských vrchů, dále pokračují. Podaří-li se provádět pravidelné kontroly a údržbu obnovených částí tohoto ojedinělého panského sídla, navrátí se do časů své zapomenuté krásy a slávy.

Zobrazit