Byl odsouzen k zániku, teď je hvězdou seníků

Byl odsouzen k zániku, teď je hvězdou seníků

Zželelo se nám drobného památkového seníčku, který se nedávno nacházel na pokraji zkázy. Drobné hospodářské stavby z krajiny kvapem mizí a je to veliká škoda. Rozhodli jsme se proto vzepřít nepříznivému vývoji a zajistit jednomu roubenému seníku na okraji pozornosti lepší budoucnost. Stavbu jsme zdokumentovali a transferovali na nové místo do areálu Janúšovy usedlosti na Žítkové v milovaných Moravských Kopanicích. Zde bude dále sloužit svému původnímu účelu a také vyprávět poutníkům z blízka i z dáli o jedinečné lidové architektuře rozptýlené ve zdejší čarokrásné bělokarpatské krajině.

Obnova proběhla ve spolupráci a za podpory NPÚ ÚOP v Kroměříži a MKČR. Důsledně byly užité tradiční technologie a materiály. Před rozebráním zanikající stavby provedli kolegové Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D. MBA (ProDřevo ateliér) a Ing. Hynek Kundera (Průzkumy dřevěných konstrukcí) odbornou diagnostiku všech dřevěných prvků. Specialistka na lidovou architekturu Ing. arch. Edita Vlčková (Biodům) stavení zaměřila a zdokumentovala. Rozpadlé části roubení obnovili skvělí tesaři z Tesané, obnovili i krov a přitesali nové střešní latě. Naším úkolem bylo zlikvidovat dřevokazný hmyz a v uplynulých dnech byla konečně obnovena původní slaměná došková střecha, jež nahradila druhotně použitou betonovou tašku. Rodinná doškařská firma šesti bratří z polského Lublinu odvedla špičkovou práci a navrátila objektu původní vzhled. Zbývá už jen doplnit na sucho skládanou kamennou podezdívku a jedna drobná památka, která by se jinak zařadila na smutný seznam zaniklých lidových staveb může dál sloužit a rozdávat radost.