Krovservis - žijeme dřevem

Žijeme dřevem

Provádíme preventivní údržbu, vyčištění a chemické ošetření dřevěných historických konstrukcí napadených biotickými činiteli (dřevokazný hmyz a dřevokazné houby).

Poskytujeme metodickou pomoc a podporu při obnově památkových objektů a zajišťujeme zpracování žádostí o závazná stanoviska, stavební povolení a dotace na obnovu památek.

Reference

Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti krejcar na tvarůžky

Ačkoli jsou dětské říkanky usazené hluboko na dně naší paměti, tu a tam vytanou na mysli i po dlouhých desítkách let. Tato říkanka se mi kupříkladu vybavila, když jsme se pustili do ošetření dřevěných konstrukcí krovu Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích. Moderní expozice představuje dlouhou historii tvarůžků, jejíž počátky se datují od 15. století. Návštěvníci se seznámí s postupem výroby tvarůžků od mletí a lisování tvarohu, ale nahlédnou také do životních osudů samotných výrobců této lahůdky s nezaměnitelnou vůní.  

My jsme se ale nenechali svést lákavou pochoutkou, upřeli svůj zrak vzhůru ke krovu a s chutí se pustili do práce. Na šnečka z říkanky jsme sice nenarazili, zato tesaříků jsme potkali požehnaně a rázně s nimi zatočili. Teď si mohou loštické děti zaveršovat: „S tesaříkem už je ámen, Krovservis je tady pánem!“

Zobrazit
Kde je mlýn, tam je cesta

Staré anglické přísloví říká, že kde je mlýn, tam je cesta a kde je ochota, tam je způsob. Dozajista to platí na západním Slovensku v Trnavském kraji v obci Prietrž. Noví majitelé si naši cestu k chátrajícímu vodnímu mlýnu v údolí řeky Myjavy, a protože byli ochotní dát mu druhou šanci, našli i způsob.

Areál mlýna prochází postupnou rekonstrukcí. Po opravě stodoly přichází na řadu mlýnice. V dřevěných konstrukcích podlah, stropů i krovu, ostěních oken a dveří, i v zařízení mlýnské technologie se zabydlel dřevokazný hmyz, který se tu na dlouhé roky stal jediným a velmi špatným pánem. Po důkladném vyčištění jednotlivých prvků jsme veškeré konstrukce ošetřili a zastavili tak další degradaci. Díky bezodkladnému sanačnímu zásahu se podařilo zachránit celou řadu zajímavých detailů a prvků zdobených nápisy po tesařích a mlynářích z minulých věků. Rekonstrukce mlýnice může pokračovat. Ať se dílo daří! 

Zobrazit
Zazvonil zvonec a dřevokazům je konec

V Pardubickém kraji se v údolí východně od Českotřebovské pahorkatiny a severně od Českomoravské vrchoviny podél silnice z Ústí nad Orlicí do Vysokého Mýta rozkládá lesně-lánová obec Sloupnice, jejíž název je překvapivě odvozen od archaického označení klece na chytání ryb („slup“).  V jedné z místních částí stojí malebná roubená chalupa se stodolou a uzavřeným dvorem.

Stavení v nedávné době získalo nové majitele, kteří se rozhodli citlivě opravit poškozené části krovu a zastavit biotickou degradaci způsobenou činností dřevokazného hmyzu. Veškeré dřevěné konstrukce jsme vyčistili od letitých vrstev prachu a dalších nečistot a ošetřili přípravkem proti dřevokaznému hmyzu. Majitelům přejeme úspěšné zvládnutí oprav a spoustu nevšedních zážitků v krásné chaloupce.

Zobrazit
Sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době

Posláním skautingu je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství, a tím přispět ke zlepšení světa.

Víc, než kde jinde rezonují tyto životní principy a hodnoty na místech, kde se zrodil český skauting, v okolí hájovny na Orlovech u Humpolce. Hájovnu obýval počátkem 20. století lesní správce pan Stránský. Jeho zetěm se stal středoškolsky profesor tělocviku A. B. Svojsík (1876-1938), který se v létě 1911 vypravil do Anglie seznámit s novým hnutím mládeže – skautingem. Vrátil se plný nadšení a osvojené poznatky začal na tomto místě uvádět v život. Napsal první příručku „Základy junáctví“ a v létě 1912 uspořádal první skautský tábor.

Heslo skautů zní: „Buď připraven!“. Proto jsme byli před plánovanou rekonstrukcí hájovny osloveni, abychom provedli průzkum dřevěných konstrukcí staveb a zjistili rozsah případných škod napáchaných dřevokazným hmyzem či houbou. Závěry průzkumu jsou velmi příznivé a rozhodnutí předcházet opravám preventivní údržbou velmi moudré. Nejenom v tomto nám mohou být skauti inspirací a příkladem.

Zobrazit
Z této věže se svět jeví krásným

Výrok Járy Cimrmana, jejž pronesl v roce 1907 při opravě hodinového stroje, hlásá cedulka u vstupu do městské věže v Jevíčku. Měli jsme příležitost ověřit tvrzení tohoto českého velikána doslova na vlastní kůži a dali jsme mu za pravdu. Ostatně posuďte sami…

Původní gotická městská věž ze 14. století, jež byla součástí městských hradeb, představuje dodnes z daleka viditelnou dominantu města. Roku 1593 byla renesančně přestavěna a zvýšena z původních 37 na 50 m, rovněž byla opatřena cibulovitou bání a hodinami. Ve zvonicovém patře jsou na stolici zavěšeny čtyři zvony. Největší z nich nazvaný „Maria“ je z roku 1509 a váží 1.680 kg. Na věž navazují zachované zbytky hradeb.

Dřevěné prvky cibulové báně vykazují v posledních letech závažné problémy s dřevokazným hmyzem, který napáchal značné škody ve spodních partiích konstrukce. Jako součást opatření a konstrukčních zásahů, jež mají problém vyřešit, byla navržena rovněž chemická ochrana. Ta zamezí dalšímu šíření dřevokazných škůdců.

Až budete plánovat cestu severní částí Malé Hané, dopřejte si výhled z ochozu městské věže, neboť jak praví klasik: „z této věže se svět jeví krásným“. A při troše štěstí uvidíte za hezkého počasí na náměstí v Jevíčku, prohánět se Evičku, jaká je dneska velice hezká na kole Eska… jak zpívají pánové Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.

Zobrazit
Když se dům dočká své vlastní spásy, naplní vaše životy náručí plnou radosti a ryzí krásy

Venkovský dům ze 70. let 19. století se sušárnou chmele stojící ve středočeském Svojetíně se opravdu dočkal. Stavení zakoupila mladá rodina se záměrem jeho postupné obnovy. Před zahájením oprav dům svépomocí vyklízí a kultivují jeho okolí. O citlivém přístupu a prohlubujícím se vztahu k tomuto místu svědčí skutečnost, že se rozhodli zachránit původní ručně tesané dřevěné konstrukce, které vyžadují jen několik lokálních oprav v místech, kde v minulosti zateklo.

Jednomu by se mohlo na první pohled zdát, že bude nutné vyrobit krov úplně nový. Nezřídka však mohou vysoce kvalitní původní dřevěné prvky sloužit po další generace a být svědkem precizní práce starých tesařů. Stačí k tomu často jen provést základní údržbu a drobné opravy. Správnou cestu zvolili i noví vlastníci svojetínského stavení. Krov domu jsme vyčistili od letitých nánosů prachu a nečistot a ošetřili proti dřevokaznému hmyzu, aby se mohl znovu nadechnout a rozzářit ve své původní kráse.

Za pečlivý přístup a citlivé snoubení starého s novým se dům novým majitelům jistě odmění spoustou krásných zážitků s rodinou a přáteli.

Zobrazit