Chaloupka pod horama

Chaloupka pod horama

Vzácnou památkově chráněnou poloroubenou krkonošskou chalupu z 2. poloviny 18. století s velmi pohnutým osudem jsme se před několika lety rozhodli zachránit před blížícím se zánikem. Venkovský dům je cenným dokladem historické zástavby východního Podkrkonoší a kvalitním příkladem roubené architektury z přelomu 18. a 19. století s množstvím tesařských a truhlářských prvků. Kamenicky hodnotný je obloukově zaklenutý portál s klenákem ve vrcholu a pilastry po stranách.

Jedná se o částečně roubenou chalupu z 18. století, která je obdélníkového půdorysu s rozměry 13,5x7,5m a sedlovou střechou. Dispozice přízemí objektu je ve střední části rozdělena příčnou chodbou na obytnou a hospodářskou část. Vnější obvodové stěny obytné části chalupy, tedy část podélné a celá štítová stěna, jsou roubené konstrukce.

V průběhu uplynulých 5 let byla provedena důkladná analýza a zmapování stávajícího stavu a historického vývoje – mikrobiologický průzkum, dendrochronologie, SHP, a postupně je ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Josefově realizována autentická obnova objektu – střecha z ručně štípaných modřínových šindelů a ručně dlabané podokapní dřevěné žlaby na rostlých hácích. Ručně tesané roubení zohotovil skvělý tradiční tesař Hynek Šalplachta, proběhla také horkovzdušná sanace dřevokazného hmyzu v krovové konstrukci, stavby pece a kachlového sporáku dle objevených fragmentů původních kachlů se ujal mistr kamnář Pavel Mlázovský. Nové hliněné a vápenné omítky a řadu dalších prací provádíme sami. Obnova zdaleka není u konce, ale hlavní je, že příběh nekončí a pokračuje dál…

Dokumentace dosavadního procesu obnovy v pdf prezentaci zde.