Pečujme o památky svědomitě, vrátí nám to v míře vrchovaté

Pečujme o památky svědomitě, vrátí nám to v míře vrchovaté

Pátým rokem usilujeme ve spolupráci s pracovníky památkové péče, odborníky z mnoha oborů a podporou dobrovolníků a nadšenců o záchranu a šetrnou obnovu památkového areálu Janúšovy usedlosti ve vesničce Žítková na Moravských Kopanicích.

Janúšova usedlost vstoupila do našeho života, spoluutváří jej a dalece jej ovlivňuje. Vede s námi dialog, který nás, věřím, vzájemně obohacuje. Učí nás vnímat a porozumět tomu, jak lidé v minulosti prožívali svůj každodenní život v tvrdé a krásné krajině bělokarpatských kopců, na jakých hodnotách jej stavěli, jaké byly jejich radosti a strasti.

Překážky a problémy, které jsme museli překonat, a ještě se nám jistě postaví do cesty, jsou příležitostí k tomu, abychom se v životě někam posunuli. Díky této zkušenosti se záchranou a obnovou památky jsem se rozhodl založit společnost Krovservis, abych se mohl naplno věnovat záchraně a preventivní údržbě dřevěných historických konstrukcí a být podporou těm, kdo se rozhodnou vydat stejnou cestou a zasadit se o záchranu památky tam, kde to nikdo jiný neudělá.