Šampionem těžké váhy

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus)

Šampionem těžké váhy

Nemusíte být zrovna milovníkem tvrdých kontaktních sportů, abyste věděli, kdo jsou Muhammad Ali, Mike Tyson, nebo Vladimír Kličko. Skutečným šampionem těžké váhy mezi dřevokazy, se kterými se běžně můžete setkat ve svém domě, není nikdo jiný než tesařík krovový. Žádný jiný brouk nezvládne napáchat tak rozsáhlé škody jako právě on. Nejčastěji napadá krovové konstrukce, stropní trámy, ale nepohrdne ani zárubněmi dveří i oken, parapety, podlahou, obložením či nábytkem. Venku na něj můžete narazit také na plotech a neošetřených sloupech, terasách a dřevěných verandách.

Žlutobílé larvy tesaříka krovového dorůstají délky 3 centimetrů. Silnými tmavě hnědými kusadly si pochutnávají na bělovém dřevě jehličnanů (smrků, jedlí, modřínů a borovic). Samička během svého života naklade svým kladélkem do škvír a výsušných trhlin dřeva do hloubky až 2 cm kolem 200 vajíček, z nichž se vylíhnou larvy. Skrytá místa vybírá proto, aby ochránila vylíhnuté larvy před vnějšími klimatickými změnami a zajistila jim dostatek prostoru a potravy pro růst. Larvy pak ve dřevě hodují v závislosti na podmínkách od 2 až 12 let, vzácně až 15 roků. Jedna generace tesaříka tak v optimálních podmínkách zvládne během desetiletí dát vašemu krovu KO. Je to ovšem nerovný boj. Tesařík ve dřevě vykousává široké chodby, zanechává za sebou typické oválné výletové otvory velké 6–9 mm a pod nimi dřevní drť. Požerové piliny vytváří charakteristické cylindrické peletky. Při dlouhodobém působení přemění tento brouk veškeré dřevěné konstrukce v drtiny.

Dospělý jedinec tesaříka má zploštělé lesklé šedočerné tělo, drobné chloupky v okolí hlavy, dlouhá tenká tmavá tykadla a dva světlé příčné proužky na krovkách. Pro vývoj larvy tesaříka je optimální teplota 28–30 °C a vlhkost dřeva kolem 28 %. Vyvíjí se ale i ve dřevě výrazně sušším už od vlhkosti zhruba 10 %. Larvy jsou v letních měsících velmi aktivní a jejich hlodání dobře slyšitelné. Poslouchat za tichých nocí nad hlavou tesaříkovo vrzání a škrábání a nacházet hromádky požerové drti pod dřevěnými konstrukcemi jistě nechcete. Pouhých pár larev může dřevěný prvek vážně poškodit a zanechat za sebou jen jeho torzo.

Dospělý brouk je schopný létat. Jeho pomalý a těžkopádný pohyb vzduchem znesnadňují krovky a dlouhá tykadla. Má-li dostatek dřevní hmoty ve svém okolí, nepřelétá na velké vzdálenosti. Dospělec žije pouze několik týdnů, nepřijímá potravu a jeho život je podřízen jedinému účelu, a to vyhledat samičku, zplodit s ní potomstvo a založit tak další generaci.

Tento šampion těžké váhy se bude vašeho domu držet jako svého ringu a pokud se mu zavčas nepostaví silnější protivník, bude bojovat až do úplného vítězství.

Máte problém s dřevokazným hmyzem? Zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.