Chemická ochrana

Chemická ochrana

Nechte si svůj krov hýčkat

Povrchová chemická ochrana dřevěných konstrukcí je racionální, šetrnou a účinnou metodou, jež vyřeší problém s dřevokazným hmyzem a zajistí zachování funkčního stavu konstrukce. Pro komplexní chemickou ochranu dřeva před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi používáme bezbarvé insekticidní a fungicidní přípravky značky Bochemit s potvrzenou 100% účinností, které nemění vzhled ani charakter dřevěných konstrukcí.

Pro konkrétní situaci

Každý přípravek doporučujeme s ohledem na optimální řešení v závislosti na aktuální situaci a stavu dané konstrukce. Účinnou látku na povrch dřevěných prvků nanášíme technologií vysokotlakého airless stříkání. Biocidní přípravek s insekticidním i fungicidním účinkem aplikujeme ve dvou vrstvách s dodržením technologické přestávky dle technického listu výrobce. Postupujeme s vysokou pracovní morálkou tak, aby byla ošetřena všechna přístupná místa včetně spojů a výsušných trhlin, které jsou častým místem napadení. Tento způsob nanesení chemické směsi lze použít pro jakékoli povrchově aplikované ošetření dřevěných konstrukcí. S ohledem na nízkou propustnost dřeva tato metoda nezajišťuje likvidaci larev hlouběji pod povrchem. K jejich úhynu dochází až při kontaktu s biocidem. Účinná látka proniká do 3 mm od povrchu dřeva.

A dřevokaz má utrum

Chemickou ochranu provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména se Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále s ČSN EN 16636 Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům – Požadavky a kompetence, ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva Část 1: Chemická ochrana a ČSN EN 370 Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium Punctatum L. aj. Používání chemických ochranných prostředků na dřevo vyžaduje důkladnou znalost problematiky ochrany dřeva. Biocidní prostředky na ošetření dřeva mohou při aplikaci poškozovat zdraví při nadýchání a požití, dráždit pokožku a sliznice. Smí s nimi nakládat pouze specialista v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., a to způsobem zabraňujícím ohrožení zdraví osob, zvířat, poškození majetku a životního prostředí. Odborný pracovník, který ošetření provádí, musí být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti.

Na provedenou povrchovou chemickou ochranu dřevěných konstrukcí poskytujeme záruku v délce trvání 5 let od provedení aplikace. Není-li konstrukce ošetřena krycím nátěrem chránícím povrch dřeva proti vzniku trhlin, doporučujeme pravidelné kontroly a dodatečné ošetření nově vzniklých trhlin po 5–7 letech.

Postup realizace:

  • Prohlídka přístupných dřevěných konstrukcí objektu
  • Návrh sanačních opatření a vytvoření cenové nabídky
  • Příprava sanovaného prostoru (vyklizení, technická příprava, aj.)
  • Očištění napadených dřevěných prvků
  • Chemická sanace dřeva vhodně zvoleným přípravkem
  • Vypracování závěrečné zprávy s podrobným popisem realizace včetně přiložené fotodokumentace
  • Opatření konstrukce štítkem osvědčujícím provedené ošetření včetně informací o termínu provedení, účinné látce, způsobu její aplikace a doporučení další kontroly

 

Chcete víc informací?

Jednoduše zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.