Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí

Prevence je lepší než nákladné opravy

Systematickou kontrolou a údržbou krovu je možné předejít vážným poruchám střechy i nákladným opravám. Doporučujeme stav střešní krytiny a konstrukce krovu pravidelně dozorovat, optimálně po delším deštivém období, kdy se nejlépe zjistí a lokalizují případné netěsnosti střešního pláště. Provádění pravidelných prohlídek včas zachytí nežádoucí jevy a odhalí přítomnost škůdců i naprostou většinu poruch a podmínek příznivých pro jejich rozvoj. Poruchy nejsou věcí náhody a vždy je lepší provést preventivní opatření, než řešit složité opravy.

Správný čas je právě teď

Objeví-li se v konstrukci nějaký problém - defekt, deformace, napadení, degradace, dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, plísně, zvýšená vlhkost, zatékání – je třeba jej řešit bezodkladně.

Práce v podkroví je náročná a složitá, prostory jsou často znečistěné, nevětrané, neosvětlené a pro pohyb nebezpečné. Nemáte-li zkušenosti ani čas na pravidelné kontroly, vložte své starosti na naše bedra. Krov vám zdarma prohlédneme a navrhneme optimální řešení. Čím dřív začnete jednat, tím menší budou náklady.

Vizuální průzkum

Než přistoupíme k jakýmkoli opatřením, provedeme šetrný a důkladný vizuální průzkum všech přístupných částí dřevěných konstrukcí, čímž objevíme případné biotické poškození a jeho příčiny. Změříme vlhkost dřeva, provedeme průzkum poškození, vad a poruch a prověříme a zdokumentujeme veškerá viditelná mechanická poškození jednotlivých konstrukčních prvků. Na základě průzkumu připravíme pro investora detailní postup prací a cenovou nabídku.

Speciální diagnostika

V situacích, kdy to bude nutné, doporučíme specialistu na diagnostiku, který odhalí i skryté vnitřní vady a určí přesný rozsah a stupeň celkového poškození, přechod mezi zdravou a narušenou částí a fyzikální vlastnosti poškozených prvků. Zpráva z diagnostiky dendrologa je klíčovým podkladem pro projektovou dokumentaci v případě, kdy některé prvky ztratily své mechanické vlastnosti a je třeba provést tesařské zásahy do konstrukce.

Povinností každé vyspělé lidské společnosti je chránit historické dřevěné konstrukce pro další generace jako vzácnou součást našeho kulturního dědictví. Nejdřív je ale musíme pozorovat, dokumentovat a učit se jim porozumět. Stačí jen pozorně vnímat a číst informace o stavbě, době jejího vzniku a lidech, kteří ji postavili.

 

 „Všem částem stavebního díla škodí nejvíce lidská nedbalost a nedostatek péče.“

Leon Battista Alberti (italský umělec a stavitel, 15. stol.)

 

Chcete víc informací?

Jednoduše zavolejte nebo pošlete nezávaznou poptávku.